Renoprimer PU 300

Bezrozpuszczalnikowy grunt poliuretanowy

Karta techniczna

Opis

WŁAŚCIWOŚCI: RENOPRIMER PU-300, szybki jednokomponentowy, środek gruntujący do podłoży chłonnych i niechłonnych przed klejeniem parkietów klejami MS i PU. Nie zawiera rozpuszczalników. Wzmacnia jastrychy i podłoża z pozostałościami starych silnie pokrytych przywartymi resztkami klejów. Naniesienie dwóch warstw powoduje odcięcie (z wyjątkiem jastrychów anhydrytowych) wilgoci resztkowej do max 4,5% CM.

ZASTOSOWANIE: PU-300 grunt do podłoży chłonnych i niechłonnych np. betonu, jastrychów cementowych i anhydrytowych, płyt kamiennych, a także okładzin drewnianych. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym.

temp: 2:product-single- 3:footer-style-1 4: 5:custom