?*

W przypadku trudnych do usunięcia plam i zanieczyszczeń proponujemy specjalne zmywacze do kleju, plam olejowych i farb. Pomogą one w usunięciu nieutwardzonych i utwardzonych zanieczyszczeń, które pozostają na przykład po remoncie podłogi lub odświeżaniu ścian. Niektóre ze środków usuwają także zanieczyszczenia takie jak białe wykwity wapienne, naloty cementowe oraz resztki zapraw i osadów.

temp: 2:product-archive- 3:footer-style-1 4: 5:custom