SMP ELASTIC 250

Hybrydowy elastyczny klej do parkietów

Karta techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Opis

WŁAŚCIWOŚCI: Łatwy w stosowaniu, jednokomponentowy, elastyczny, bezrozpuszczalnikowy klej o trwałej, elastycznej spoinie do dwu- i trzywarstwowych parkietów na bazie technologi SMP.Posiada właściwości tłumiące hałas. Nie zawiera wody i nie powoduje pęcznienia drewna.

ZASTOSOWANIE: Do klejenia parkietu mozaikowego, dwu- i trzywarstwowego do odpowiednio chłonnych i niechłonnych podkładów podłogowych/jastrychy cementowe, anhydrytowe, płyty OSB, a także na podkłady wylane z odpowiednich mas szpachlowych samorozlewnych, przeznaczonych pod posadzki drewniane. Grubość masy szpachlowej nie powinna być cieńsza niż 3mm. Może być stosowany na ogrzewaniu podłogowym.

temp: 2:product-single- 3:footer-style-1 4: 5:custom