Repoxy 500

Bezrozpuszczalnikowy grunt epoksydowy

Karta techniczna

Opis

WŁAŚCIWOŚCI: Dwuskładnikowy grunt epoksydowy o wysokiej wytrzymałości i niskiej lepkości, do utwardzania i uszczelniania pylących, kruchych podłoży cementowych. Skutecznie odcina wilgoć resztkową (do 4 % CM) znajdującą się w posadzce. Posiada doskonałą adhezję. Zabezpiecza przed pyleniem. Nie zawiera rozpuszczalników, ani wody.

ZASTOSOWANIE: Do wzmacniania podłoży cementowych i anhydrytowych. Do gruntowania powierzchni pylących posadzek betonowych. Do uszczelniania podkładów i posadzek cementowych o podwyższonej wilgoci resztkowej do 4 % CM. Można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Nie stosować gruntu w miejscach gdzie może dojść do zawilgocenia podłoża od spodu.

temp: 2:product-single- 3:footer-style-1 4: 5:custom