Renoprimer PU 200

Bezrozpuszczalnikowy grunt poliuretanowy

Karta techniczna

Opis

WŁAŚCIWOŚCI:  Jednokomponentowy , bezrozpuszczalnikowy grunt do stosowania przed klejeniem parkietów klejami MS i PU. Do wzmacniania podłoży chłonnych i niechłonnych, a także do odcinania wilgoci resztkowej.

ZASTOSOWANIE:  Do gruntowania chłonnych i pylących podkładów: cementowych i betonowych. Do stosowania przed klejeniem parkietów klejami MS i PU, również przy ogrzewaniu podłogowym. Do odcinania wilgoci resztkowej do max 4,5% CM lub DNS. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

temp: 2:product-single- 3:footer-style-1 4: 5:custom