Renoprimer Aqua

Wielofunkcyjna dyspersja adhezyjna i gruntująca

Karta techniczna

Opis

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE: Uniwersalny, wielofunkcyjny grunt na bazie dyspersji poprawiający adhezję (przyczepność), zamykający pory na chłonnych i niechłonnych podłożach tj. jastrychy, beton, płyty wiórowe, płyty ceramiczne, kamienie naturalne i sztuczne. Tworzy mostek szczepny pod wylewki. Nie zawiera rozpuszczalnika. Poprzez modyfikację ma właściwości prądoprzewodzące.

GRUNTOWANIE: Podłoże musi być mocne i stabilne, bez spękań, czyste i osuszone spełniające wymogi. Jastrychy anhydrytowe należy wyszlifować lub wyszczotkować a następnie odkurzyć. Grunt nanosić na podłoże równomiernie wałkiem. Unikać powstawania nadmiaru preparatu. Rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 (w przypadku chłonnych podłoży rozcieńczyć grunt w stosunku 1:3)

temp: 2:product-single- 3:footer-style-1 4: 5:custom